Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen alıyor
Spread the love

Yeni eğitim- öğretim yılının açılışının yaklaşmasıyla birlikte üniversitelere akademik personel alımı yapılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi de bunlardan biri. Üniversite 19 adet araştırma görevlisi alacak! Detaylar haberimizde.

Genel ve Özel Şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesindeki şartlara haiz olmak
  • ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
  • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak veya eşdeğer bir sınavdan muadil puan almış olmak
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması lüzumludur
  • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme etaplarında lisans mezuniyeti puanının hesaplanmasında kullanılacak 4lük ve 5lik not sistemlerinin 100lük sisteme eşdeğerliği YÖK kararıyla belirlenir.
  • Araştırma görevlisi kadrosuna müracaat edebilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak

Muafiyet için:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, öğretim elemanı olarak çalışmış veya çalışmakta olmak şartı aranmaz.

Sınav Takvimi

Başvurular 02.09.2019 tarihinde başlıyor ve 16.09.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar devam ediyor. 23.09.2019 tarihinde ön değerlendirme yapılacak, 26.09.2019 tarihinde de üniversitede sınav yapılacak. 01.10.2019 tarihinde sınav sonuçları ve kazananların listesi açıklanacaktır.

Diğer Bilgiler

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet ana sayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190902.pdf sitesinden ilanın tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.