Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Sözleşmeli öğretmenlik mazeret nakil duyurusu yayımlandı 

Milli Eğitim Bakanlığı 7 faklı pozisyon için 28 memur alımı yapacak
Spread the love

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlere yönelik olan sağlık mazeretine bağlı iller arası nakil duyurusu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 657 devlet memurları kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme duyurusuna ulaşmak için tıklayınız!

Bakanlığa bağlı olan eğitim kurumlarındaki sözleşmeli personellerin başvuruları bakanlık makamının 02/208/2018 ve 49969 sayılı onay ile belirlenen açıklamalar doğrultusundaki takvim ve sürede yapılacağı bildirildi.

Yapılan Açıklamalar

Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine ilişkin yapılan açıklamalar şu şekilde:

 • Sözleşmeli öğretmenin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının mazeretine bağlı olarak yer değiştirme yapılabilir.
 • Yukarıdaki maddede sayılan kişilerinde tedavi gerektiren bir rahatsızlığı olduğunu altı ay içinde alınan sağlık kurulu raporu ve tedavinin görev yapılan ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde yapılamayacağını İl Sağlık Müdürlüğünün onaylayacağı yazı alınmalıdır.
 • Sözleşmeli öğretmen başvuruları belirtilen sürede MEBBİS hesabı Başvuru modülü üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.
 • Başvuru yapan personellerin 2. Maddedeki açıklamalara uygun sağlık kurulu raporu ya da hastanelerde mümkün olmadığını gösteren İl Sağlık Müdürlüğü belgeleri görev yaptığı okul müdürüne onaylatılarak başvuru yapılmalıdır. Sözleşmeli öğretmen kendi sağlığı dışındaki mazeretlerde vukuatlı nüfus kayıt örneği sunmalıdır.
 • Kurum müdürlüğüne başvuru yapan sözleşmeli öğretmenlerin belgeleri taranarak sisteme yüklenir. Elektronik başvuru formu iki nüsha alınacaktır. Bir nüsha öğretmende bir nüsha da kurumda saklanacaktır.
 • Eğitim kurumu müdürlüklerinin onayladığı başvurular İlçe ve İL MEM’ler tarafından da incelenerek onaylanacaktır. Uygun olmayan başvurular sistemde gerekçesiyle açıklanarak kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular İl MEM tarafından kurulacak komisyonda değerlendirilecektir.
 • Başvurular tüm aşamalarda onaylandığında geçerli hale gelecektir.
 • Elektronik başvuru formu dışında posta, mail, faks gibi yollarla yapılan başvurular geçerli olmaz.
 • Takvim sırasında gerçeği yansıtmayan beyanda bulunan sözleşmeli öğretmenler ve başvuruyu onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem olacaktır.
 • Yer değiştirme işlemleri Bakanlık tarafından illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, norm kadro durumu ve öğretmen ihtiyacı baz alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre İl MEM emriyle yapılacaktır. Hizmet süresi eşit olursa göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmen üstün sayılacaktır.
 • Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri sistem üzerinden İl MEM’lere gönderilerek öğretmenlerin görev yeri il müdürlükleri tarafından belirlenecektir.

Sözleşmeli Öğretmen Sağlık Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Takvimi

Sözleşmeli öğretmenlerin yapacağı mazerete bağlı yer değiştirmenin takvimi şu şekildedir:

 • Başvuru ve onay işlemleri 2 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır ve 4 Eylül 2019 saat 17.00’de sona erecektir.
 • Yer değiştirme işlemleri ise 6 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.
 • Görevden ayrılma ve yeni yerde göreve başlama işlemleri 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.