Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Resmi Gazete’de İlan Yayımlandı ! İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor

Spread the love

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Elazığ İli Bükardı Belediye Başkanlığı’nın bir ilanı yayımlandı. Bu ilanda KPSS P3 puan türü kapsamında en az 55 puan şartı bulunuyor.

Bükardı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edildi. İlanda adaylarda lisans mezunu KPSS en az 55 puan şartı olduğu belirtildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar başvuru kılavuzunda belirtilen başvuru bilgileri ile başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 6 Ocak 2020 tarihi ile 10 Ocak 2020 tarihi arasında başvurularını yapacaklardır. Adaylar Bükardı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmek sureti ile bavurularını yapacaklardır.

ARANAN ŞARTLAR

Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre adaylarda şu şartlar aranıyor:

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

vazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.