Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Özel eğitim kurumlarında KDV kalkmalı

Özel eğitim kurumlarında KDV kalkmalı
Spread the love

Türkiye Kalifiye Okullar Derneği, Bütün Kalifiye Öğretim Kurumları Derneği, Kalifiye Öğretim Derneği, Kalifiye Öğretim Kurumları Birliği, Kalifiye Eğitim Öğretim Birliği’nin meydana getirdiği Kalifiye Öğretim Kurumları Platformu, nihai aylarda parasal zorluklar yaşadığı için eğitimde yaşanan aksamalarla alakalı tek açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, “Son senelerde kalifiye okullarda yaşanan ekonomik meselelerin meydana çıkmaması için Ulusal Eğitim Bakanlığımız ve Kalifiye öğretim kurumları Genel Müdürlüğümüz ihtiyaç duyulan çalışmayı yapıyor.

Bu çalışmalara biz de ihtiyaç duyulan dayanağı sağlayacağız. Okul açma ve yürütme ile ilgili henüz dikkatli tek yol izlenmesi tek mecburilik. Kurulan okulların ve kurucuların parasal yeterlilikleri ve eğitim geçmişleri hem bakanlığımız hatta kalifiye okulların çatısı halinde olan sivil toplum kuruluşlarımız doğrulusunda denetlenmeli” ifadelerine yer verildi.

Özel okulların henüz iyi görev verebilmesi için eğitimde KDV’nin kaldırılması talep edilirken, bakanlığın talebelere teşvik kapsamında verilen eğitim öğretim desteğinin de sürdürülmesi istendi.

“12 bin kalifiye okulun içerisinde az sayıdaki külfetli müessesesi adeta tüm kalifiye okullarda bu tür tek vaziyet varmış gibi yansıtmak oldukça yanlış” olarak bilinen izahta, bunlar yer aldı:

“Ülkemizde genel ekonomik vaziyete bağlı olarak tüm sektörlerde belirli dönemlerde sıkıntılar yaşanabiliyor. İçinde bulunduğumuz sene kalifiye okul pazarında kimi sıkıntılar gözlemleniyor.

Ancak bu vaziyet kimi çevrelerce abartılmakta ve kalifiye okullarımızı karalama boyutuna dönüştürülüyor. Bu ülkede yüzyıllık kalifiye okullar var. Özel okullardan milyonlarca etkin talebe yetişti.Özel okullarımız eğitim sistemimizin vazgeçilmez tek parçası.

Elbette eğitim gibi ehemmiyetli tek sektörde meydana çıkabilecek olumsuzluklar göz ardı edilemez. Ancak 12 bin kalifiye okulun içerisinde az sayıdaki külfetli müessesesi adeta tüm kalifiye okullarda bu tür tek vaziyet varmış gibi yansıtmak oldukça hatalı.