Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 5 akademik personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 5 akademik personel alacak
Spread the love

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 23.08.2019 tarihinde yayımlanan ilan ile araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi statüsünde 5 adet akademik personel alacağı duyurdu! Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 1 adet araştırma görevlisi 4 adet öğretim görevlisi olmak üzere toplam 5 adet akademik personel alacak. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesindeki yasal dayanağa istinaden bu alımı yapacağı açıklanıyor.

İlana göre alınacak araştırma görevlisi mühendislik ve mimarlık fakültesinde görevlendirilecek. En az ALES sınavından 70 puan, yabancı dil sınavından 80 puan almış olmak ayrıca bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, başvuru zamanında 35 yaşını tamamlamamış olmak araştırma görevlisi alımında özel şartlar olarak belirlenmiş.

İlanda öğretim görevlisi alımın 4 adet olacağı ve bunların üniversitenin yabancı diller koordinatörlüğünde görevlendirileceği belirtiliyor. En az ALES sınavından 70 puan, yabancı dil sınavından 90 puan almış olmak ve özellikle akademik düzeyde İngilizce ders verebilecek bilgi ve donanıma sahip olmak gerektiği belirtiliyor. Öğretim görevlisinden istenen diğer özel şartlar ise İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümlerinden mezun olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Bu kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde hüküm altına alınan genel şartları ve yukarıda belirttiğimiz özel şartları taşıması gerekiyor. DMK 48. Madde için https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf adresine bakabilirsiniz.

Başvuracak Adaylardan Talep Edilen Belgeler

Başvuruyu belirtir dilekçe (https://personel.gidatarim.edu.tr/tr/formlar)

Özgeçmiş

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

İki adet fotoğraf

Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Mezun Belgesi (Diploma aslı, onaylı sureti veya e-devlet üzerinden temin edilen mezuniyet belgesi)

Transkript Belgeleri

ALES evrakı(son 5 yıl)

İngilizce olarak hazırlanmış yabancı dil belgesi(YÖKDİL/YDS veya eşdeğer sınavlar – son beş yıl)

Bay adaylar için askerlik durum belgesi

Yapılan ilana göre son başvuru tarihi 06.09.2019 tarihidir. Başvurusu kabul edilen adaylar için 13.09.2019 tarihinde giriş sınavı yapılacağı belirtilmiş olup sonuç tarihi 18.09.2019 tarihi olarak belirtilmiştir. Genel ve özel şartları taşıyan adayların Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına son başvuru tarihine kadar, direkt olarak veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Posta veya başkaca nedenlerden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.