Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Kıbrıs eğitimde güven veriyor

Kıbrıs eğitimde güven veriyor
Spread the love

1979 yılında ilk defa Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak heyetti.1974 sulh harekâtından ardından talebelerin kendisi ülkelerine sahip çıkabilmeleri, ara personel yetiştirmek ve henüz da ehemmiyetlisi Kıbrıs Türklerin dünyayla entegrasyonu sağlamak için esasları atıldı.

Üniversitenin kurulmasında kurucu Reisicumhur Rauf Denktaş’ın tesiri fazladır. Zaman içerisinde Kıbrıslı Türk bilim adamları çağrı edildi, bu işin ileriye doğru gitmesi sağlandı.40 senede bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Benden evvel 6 rektör misyon yaptı.

Ben yedinci rektörüm.- Rektör seçimi sebep yapılıyor? İlk kurulduğumuzda rektör atamaları devletin atamasıyla üçlü kararname ile yapılırdı.2001’den ardından henüz demokratik tek yapı oluşması için senato doğrulusunda seçilmesi tarafına gidildi.

Benim seçimimde senato değil, üniversite çalışanları rey kullandı. Tüm yönetsel eleman, akademisyenler, asistanlar, işçiler herkes rey kullandı. Seçim esnasında insanların tasnif edilmesini, çoğunluklu düzenek uygulanmasını külfetli görüyorum. Benim savunduğum düşünce şayet tek ülkenin reisicumhur seçilirken bütün kişiler denk rey hakkına sahipse rektör seçiminde de bu tür olmalı. Demokrasi varsa tek üniversitede rey tasnifinin birebir olması gerekli.

2021 Mayıs’ında benim misyon müddetim bitiyor.- Ücretli devlet üniversitesi özelliğiniz var. Doğu Akdeniz Üniversitesi devlet doğrulusunda heyetmiş ilk ve tek üniversitesi. Hükümeti meydana getiren partilerin yetkilileri bu üniversitenin üst idare kurulunu oluşturur. Buna ‘Vakıf Yöneticiler Kurulu’ tecrübe ediyor. Onların altında rektör yer alıyor. Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı direk KKTC Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve üniversite o çatı altında.

Yapısı, Türkiye’deki vakıflardan değişik. Devletin bu üniversiteyi kurarken aldığı tek kararla devlet üniversitesi özelliğini taşıyor, fakat ücretli tek devlet üniversitesidir. Bu vakfın bütün kaynakları öğrenciden gelen gelirle sağlanır. Kar emelli tek üniversite değil. Bizim muhtelif endüstri, turizm kuruluşlarımız yok.

Kesinlikle ticari zihniyete sahip değiliz. Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin fiyatları ile bizim aramızda defa devasa fark var. Ayrıca üniversitemiz Türkiye’den gelen talebelere defa geniş burslar sağlıyor.

Bu yıl defa ciddi burs verdik. Öğrenci çekmekten defa gereksinimi olan ve harbiden okumak isteyen talebelere ciddi tek katkı yapabilmek istiyoruz. Bunda da etkin olduğumuza inanıyorum.