Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Kastamonu İnebolu SYDV geçici işçi alımı yapacak

İlköğretim mezunu 95 personel alımı kamu kurumlarına yapılacak
Spread the love

İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalıştırmak üzere işçi alımları yapılacak. SYDV bünyesine alınacak 3 adet işçi statüsündeki personel alımı için herhangi bir KPSS şartı gerekmiyor. Yazımızda belirteceğimiz şartlar içinde eğitimle ilgili ilkokul mezunu olmak yeterli olacaktır.

Hangi statülerde işçi alınacak?

Duyuruya çıkılan ilanda 3 adet kısmi zamanlı kadroda işçi alımı için başvuruların yapılacağı gün heyecanla beklenmektedir. Ayrıca İŞKUR un da ilanlarına yer verdiği alımlara taleplerin çok olmasını bekliyoruz. İlana göre kısmi zamanlı işçi alımı olduğu ilanda belirtilen 3.5 aylık süre için denildiğinden anlaşılmaktadır. Alım yapılacak işçi çalışma saatleri 08:30-17:30 olarak belirlenmiştir.

Başvuru tarihleri

İnebolu SYDV tarafından yapılan duyuruya göre başvuru tarihleri 26.08.2019 ile 09.09.2019 tarihleri aralığındadır. Son başvuru tarihi 09.09.2019 olup mesai saati bitimine kadardır. Başvurular direk İnebolu SYDV ye yapılacak olup alınacak işçiler için deneyim süresi öngörülmüştür.

Alımlar için bir sınav yapılacak mı?

Herhangi bir yazılı sınav olmayacaktır! Ancak ön başvurusu kabul edilen adaylar 12.09.2019 tarihinde saat 10:00 da sözlü mülakata alınacaklardır.

İşçi kadrosuna başvuru için gerekli şartlar

 • Türk vatandaşı olmak
 • Akıl sağlığı yerinde olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak
 • Askerlikle alakası olmamak
 • İnebolu ilçesinde ikamet ediyor olmak
 • İŞKUR müdürlüğünde kaydının olması
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Devletin güvenliğine karşı olan suçlara karışmamış olmak

Talep edilen belgeler

Belirtilen şartlar dışında aşağıda yazdığımız belgeleri zamanında eksiksiz teslim etmeniz gerekmektedir;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınacak)
 • Sağlık raporu(aile sağlığı merkezinden alınabilir)
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgah belgesi
 • Diploma aslı veya onaylı örneği
 • Sürücü belgesi
 • İŞKUR kayıt belgesi
 • Başvuru belgesi
 • Varsa alanınızla ilgili sertifika veya belgeler

İlanlarımız için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz