Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

İzmir Tire Belediyesine 3 işçi alımı yapılacak

İzmir Tire Belediyesine 3 işçi alımı yapılacak
Spread the love

Yerel seçimlerin yakın bir zamanda yapılmasının ardından belediyeler eksiklikleri olan kadro ve pozisyonlar için personel alımlarını devam ettiriyor. Bu personel alımları da daha çok işçi ve büro personeli, beden işçisi gibi pozisyon ve unvanlarda yapılmaktadır.

İzmir Tire Belediyesi bünyesinde görev yapmak üzere işçi alımı yapılacak. Yayımlanan ilan İŞKUR tarafından da herkesin duyması amacıyla yayımlandı! Herhangi KPSS vb. sınav şartı, eğitim düzeyi şartı aranmıyor. Böyle bir şart ilan metninde yer almadı!

Tire Belediyesine alınacak olan işçiler toplam 3 adet olmakla birlikte ilan metnine göre farklı birimlerde görevlendirileceğinden 2+1 şeklinde ilan verilmiştir. Daimi işçi statüsünde görev yapacaklardır. Garson olarak alınacak adayların 08:30 – 17:30 saatleri arasında çalışacakları ilan metninde yer alıyor.

Başvuru Şartları

Başvuru metninde daha çok özel şart diye nitelendirilebilecek şartlara yer verilmekle birlikte belirtmek isteriz ki bir kamu kuruluşunun, bir belediyenin yapacağı personel alımında ilgili kişilerin genel şartlar diyebileceğimiz Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi; affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine ilişkin suçlardan, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, terör suçları gibi suçlardan mahkumiyeti olmamaktır. İlan metninde ise;

* 28.04.2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen 4. Maddedeki şartları taşımak. Bu maddeye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180428-6.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

  •  Tire ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek
  •  CV yi elden şahsen teslim etmek

Başvuru için gerekli olan belgeler ilan metninde belirtilmemiştir.

Başvuru Tarihleri ve Diğer Bilgiler

Yayımlanan ilan metninde 23.08.2019 ile 28.08.2019 tarihleri arasında başvuru tarihleri olarak belirlenmiş. Son başvuru tarihi 28.08.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar. Herhangi bir sınav veya mülakat günü yer almıyor olup başvurduğunuz tarihte görüşme yapılacağını biz öğrenmiş bulunuyoruz.