Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

İnsan Kaynakları Yönetimi görevleri nelerdir

İnsan Kaynakları Yönetimi görevleri
Spread the love

Şirketlerin önemli departmanlarından biri olan insan kaynakları şirkete çalışan olarak başvuru yapanlar arasından seçim yapan ve şirketin genel çalışan profilini çıkaran birimdir. İşe alım süreçlerinden büyük rol oynaması şirketin başarıları üzerinde de etkili olmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi çalışanların işe alım süreçlerinde yer almasının yanı sıra çalışanların şirkete uyumu, çalışanlar arası iletişim ve çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişimleri yöneten birimdir. Özet olarak insan kaynakları birimi bir şirketteki tüm personellerin şirkete verimli olmasına yönelik izlenmesi ve takip edilmesini içeren önemli bir iş koludur. Bunu yaparken yönlendirme ve plan dahilinde işler yürütülür. Yani insan kaynakları şirketin gelecekteki başarıları konusunda temeli sağlayan departmanların başında gelmektedir. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Görevleri

Bireylerin şirkete çalışan olarak alınması için sosyal medya dahil çeşitli kanallar aracılığı ile personel taraması yapmak başlıca görevi olsa da insan kaynakları personellerinin birçok ek görevi daha bulunmaktadır. Bu temel görevin yanı sıra insan kaynakları özlük işleri, performans değerlendirmeleri, çalışanlar arasındaki ilişkileri, bordrolama ve eğitim gibi görevleri de üstlenmektedir. Çalıştıkları şirketin vizyonuna ve misyonuna uygun çalışmalar yürütmek öncelikli hedefleri arasındadır. Şirketin ne yönde gelişim göstermek istediği ve hedefleri doğrultusunda çalışan seçimi yapılması en önemli görevlerindendir. İnsan kaynakları yönetimi personellerinin işe alım süreçleri dışında yapması gereken diğer görevler ise şunlardır:

 • Şirketin gelecek hedeflerine yönelik çalışmalar yürütmek, planlama yapmak
 • İşe alma ve işten çıkarma gibi süreçlerin kontrolünü sağlamak ve onay vermek
 • İş başvurusu yapan adayların cvlerini incelemek ve diğer özel durumlarını incelemek
 • Raporlama yapmak
 • Çalışan durumları ve işleyişleri hakkında gerekli departmanlarla görüşme yapmak ya da doğrudan işverenle görüşme yapmak
 • Şirkette alt, orta ve üst düzey olmak üzere tüm çalışanlarla iş birliği yaparak köprü görevi sağlamak, arabuluculuk yapmak veya anlaşmazlıkları çözmek
 • Şirket içinde yaşanan Mobbing yani psikolojik taciz vakalarında problem çözücü olmak ve şirketin bu konuda bilgilenmesi sağlamak adına seminerler vermek, eğitim düzenlemek
 • Disiplin cezaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
 • İşe alınacak bireylerin referansları varsa bunları teyit etmek.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi görevleri nelerdir

   

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Ülkemizde yeni yeni gelişen alanlarda biri olan insan kaynakları yönetimi kısıtlı sayıdaki üniversitelerde lisans eğitimi açmaktadır. Türkiye’de sadece beş tane devlet üniversitesi ve bir tane de özel üniversite olmak üzere toplam altı farklı lisans programı bulunmaktadır. Fakülte olarak işletme ya da iktisadi idari bilimler fakültelerine bağlı olarak açılan programlara matematik ve türkçe sorularının yanıtlanmasıyla katılım hakkı kazanılır. Bu eğitimde başarılı olmak için eğitimin yanı sıra mesleğe uyumda oldukça önemlidir. İnsan kaynaklarında çalışmak isteyen kişiler belli başlı özelliklere sahip olması mesleği icra etmelerini kolaylaştıracaktır. Bu özelliklere bakacak olursak:

 • Olaylara geniş açıdan bütünsel bakma becerisine sahip olmak
 • Kendine güven
 • İletişim kurmada girişken ve yetenekli olmak
 • Strateji geliştirmede iyi olmak
 • Yüksek performans sergileyen çalışanlara yönelik eğitim hazırlama becerisi
 • Yaratıcılık ve ikna becerisi
 • Hukuk kurallarına yatkın olmak
 • Empati yeteneği gelişmiş olmak

İnsan Kaynakları Yönetimi İş İmkanları

Lisans programını tamamladıktan sonra özel sektör, kamu veya sivil toplum kuruluşlarında çalışma sahası bulabilirsiniz. Büyük ya da küçük çaplı farklı işletmelerde insan kaynakları departmanında müdür, uzman gibi unvanlarla çalışabilirsiniz. Mezunlar insan kaynakları eğitim planlaması, personel ilişkileri yönetimi, kariyer planlaması, ücret dağılımı gibi konularda söz sahibi olan yetkili kişi olarak kurumlarda çalışma koşullarına sahip olabilirler. Eğitimlerine yüksek lisans veya doktora programlarından da devam edebilirler.