Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Halkla İlişkiler Uzmanı ne iş yapar?

Halkla İlişkiler Uzmanı ne iş yapar?
Spread the love

İşvereni veya müşterileri ile halk arasında bağlantı sağlayan halkla ilişkiler uzmanı, uygun ve olumlu bir kamu imajı yaratan ve koruyan kişidir. Halkla ilişkiler uzmanları, temsil ettikleri kuruluş adına kamuoyunun kurumu algı biçimini şekillendirir, çalışmaları ve hedefleriyle ilgili farkındalığı arttırmak için medya yayınlar ve sosyal medya programları hazırlarlar. Haber medyası, tüketiciler, hükümet, yerel topluluklar ve diğer kamu yararı gruplar ile iyi niyetli, işbirliğine dayalı ilişkiler kurar ve sürdürürler. 

Bir halkla ilişkiler uzmanının genel anlamda bazı görevleri şunlardır:

 • Basın bültenleri yazar ve medyaya bilgi hazırlar. 
 • Ana müşteri gruplarını ve kitleleri tanımlar ve onlara ulaşmanın en iyi yolunu belirler.
 • Medyadan gelen bilgi taleplerine cevap verir veya uygun bir sözcü veya bilgi kaynağı belirler.
 • Kurumunun ya da müşterilerinin halkla etkin iletişim kurmasına yardımcı olur.
 • Logo ve işaretleri kullanarak kuruluşunun kurumsal imajını ve kimliğini geliştirir ve sürdürür.
 • Üst düzey yöneticileri için konuşmalar hazırlar ve röportajlar düzenler.

Halkla İlişkiler Uzmanının Rolü Nedir?

Bir halkla ilişkiler uzmanı, kurumunun halkla ilişkiler çabalarıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için reklam ve tanıtım programlarını değerlendirir. Potansiyel bağışçıları tespit eder ve onlarla temasa geçerek kurumu için fon yaratma stratejileri geliştirir ve uygular. Halkla ilişkiler uzmanının görevi ve rolü bir kuruluşun tüketiciler, yatırımcılar, muhabirler ve diğer medya uzmanları dahil olmak üzere halkla olan iletişimi açısından önemlidir. Hükümette, basın sekreterleri olarak adlandırılabilir. Kamu görevlileri ve kurumların faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirir. 

Basın bültenleri hazırlar ve materyallerini basabilecek veya yayınlayabilecek medyadaki insanlarla iletişim kurarlar. Birçok radyo veya televizyon özel raporu, gazete hikâyesi ve dergi makalesi halkla ilişkiler uzmanlarının masalarında başlar. Örneğin, bir basın bülteni, sağlık, enerji veya çevre gibi bir kamu sorununu ve bir kuruluşun bu sorunu ilerletmek için neler yaptığını açıklayabilirler. Geleneksel medya kuruluşları aracılığıyla yayınlanmasına ek olarak, web ve sosyal medya aracılığıyla da kamuya ulaşırlar. 

Halkla İlişkiler Uzmanı ne iş yapar?

Halkla İlişkiler Uzmanı ne iş yapar?

Halkla İlişkiler Uzmanı Nasıl Olmalıdır?

Bir halkla ilişkiler uzmanı nasıl olmalıdır? sorusu öncelikli olarak “işbirliğine dayalı ilişkileri sürdürmek için etkileşime girdikleri grupların tutumlarını ve kaygılarını anlamalıdır” şeklinde cevaplandırılabilir. Halkla ilişkiler uzmanları ayrıca kuruluşlarının veya müşterilerinin imajını ve kimliğini korumak ve geliştirmek için kurumsal etkinliklere sponsorluk yaparlar. Kuruluşlarının ana izleyici kitlesine bakış açısını medya bültenleri ve röportajlar aracılığıyla netleştirmeye yardımcı olmalıdırlar. Mükemmel kişilerarası ve liderlik becerilerine sahip olunması gerekir.

Organizasyonu etkileyebilecek sosyal, ekonomik ve politik eğilimleri gözlemlemelidirler. Firmanın, bu eğilimlere dayanarak imajını arttırmanın yollarını önerirler. Örneğin, çevre ile ilgili artan endişeye yanıt olarak, bir petrol şirketi daha temiz yakıtlar geliştirme çabalarını duyurmak için bir halkla ilişkiler kampanyası oluşturabilir. Halkla ilişkiler uzmanları aşağıdaki diğer bazı spesifik özelliklere de sahip olmalıdırlar:

 

 • Organizasyon becerisi.
 • Problem çözme yeteneği.
 • Mükemmel konuşma becerisi.
 • Yazma becerisi.
 • İkna edicilik ve güler yüzlülük.
 • Zaman yönetimi becerisi.
 • Kriz yönetimi becerisi.
 • Sosyal medya becerisi.
 • Personelle mükemmel ilişkiler kurma becerisi. 

 

Halkla ilişkiler uzmanları halkla ilişkiler, gazetecilik, iletişim veya reklamcılık iş alanlarında lisans derecesine ihtiyaç duyarlar. Halkla ilişkiler uzmanlarının farklı kişilikleri vardır. Girişimci bireyler olma eğilimindedirler. Maceracı, hırslı, iddialı, dışa dönük, enerjik, coşkulu, kendine güvenen ve iyimser olurlar. Baskın, ikna edici ve motivasyonludurlar. Bazıları da sanatsal yani yaratıcı, sezgisel, duyarlı, açık ve ifade edicidirler. Kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinçleri gelişmiştir. Ayrıca yıllarca süren mesleki deneyime dayanan güçlü bir iş bilgisine de sahip olunmalıdır.

Bir Halkla İlişkiler Uzmanının Çalışma Alanı Nasıldır?

Halkla ilişkiler uzmanları genellikle ofislerde çalışır, ancak konuşmalar yapar, toplantılara ve topluluk etkinliklerine katılır ve seyahat ederler. Halkla ilişkiler uzmanının çalışma ortamı oldukça streslidir. Çoğu zaman aynı anda birkaç etkinliği yönetir ve düzenlerler. Halkla ilişkiler, pozitif medyada yer alma ve şirket veya marka ile ilgilenenlerle pozitif ilişkiler sürdürmeye odaklanmıştır. Bu, müşterilerden ve medyadan çalışanlara ve paydaşlara kadar daha geniş bir kitleyi kapsar. Halkla ilişkiler, sadece bir işletme için değil, bir topluluk grubu olarak örgütler için de geçerlidir.

Halkla İlişkiler Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Günümüzün yükselişe geçen mesleklerinden olan halkla ilişkiler uzmanlığına, iş ilanlarında sıklıkla rastlamaktayız. Devlet kurumları ve özel kurumların bünyelerinde mutlaka bir halkla ilişkiler departmanı bulunmaktadır. Bu nedenle, bu mesleğin iş sahası oldukça geniştir. Geleceği parlak olan meslekler arasındadır. Halkla ilişkiler uzmanı maaşları çalışılan kuruma göre değişiklik gösteriyor olsa da, maaşlar kamuda 2 bin TL ile 3 bin TL arasındadır. Özel firmalarda ise maaşlar, bu pozisyonda çalışan elemanların konumlarına göre 2 bin TL ile 4 bin TL arasında değişmektedir.