Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak

Denizli İhracatçılar Birliği Uzman Yardımcısı, idari memur ve şoför alımı KPSS puan ile yapılıyor
Spread the love

Gaziantep İslam Bilimi ve Teknoloji Üniversitesine 2547 sayılı kanun ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Aranan Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesindeki şartları taşımak
 • ALES sınavından en az 70, YÖK tarafından onaylanan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğer sınavlardan benzer puan almış olmak
 • Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme etaplarında aşağıdaki hususlara göre değerlendirilecektir.
 • Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde YÖK eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır
 • Sadece yüzlük not olması durumunda yüzlük kullanılacaktır
 • Sadece beşlik not sistemi olması durumunda YÖK eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Hem dörtlük hem yüzlük olması halinde adayın mezun olduğu yılda üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse YÖK eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Hem beşlik hem yüzlük olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse YÖK eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Araştırma görevlisi için ilanın ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak
 • Öğretim görevlisine başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine haiz olmak şartı aranır.

Gerekli Belgeler

 • Başvurulan unvan, birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim bilgilerinin tam olarak doldurulduğu başvuru dilekçesi(üniversitenin sitesinde mevcut)
 • Özgeçmiş
 • ALES belgesi
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (onaylı)
 • Lisans mezuniyet transkripti
 • Lisansüstü öğrenci belgesi (onaylı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık foto
 • Varsa hizmet belgesi

Müracaat etmek isteyenler talep edilen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Birden fazla programa yapılan başvurular geçersizdir.

Sınav ve Başvuru Tarihleri

29.08.2019 tarihinde başlayan başvurular 13.09.2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. 18.09.2019 tarihinde yapılan başvurulardan başvurusu şartlara uygun olanlar belirlenecektir. 24.09.2019 tarihinde üniversitede sınav yapılacak olup 27.09.2019 tarihinde sınav sonucu açıklanacaktır. Tüm duyurular www.gibtu.net.tr isimli üniversitenin internet sitesinde yayımlanacaktır.