Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı duyurusu yayımlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı duyurusu yayımlandı
Spread the love

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından resmi internet sitesinde öğretim üyesi alımına ilişkin yayımlanan duyuruda alınacak kişilerin taşıması gereken şartlar ve başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Üniversite yönetimi belirlenen birimlerde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26’ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşabilirsiniz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümlerindeki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Başvurularınız ise şahsen yapılmalıdır. Posta ile yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başvuru işlemleri sırasında öğretim elemanı adaylarının sunması gereken belgeler şöyle bildirilmiştir:

 • http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler adresinden temin edebileceğiniz başvuru dilekçesi
 • Adaya ait özgeçmiş
 • 2 tane fotoğraf
 • Nüfus cüzdanına ait fotokopi
 • Profesör ve Doçent kadrosuna olan başvurular için Doçentlik belgesi 
 • Doktor öğretim üyesi adaylar için uzmanlık belgesi. Yurtdışında doktora alanlar için de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylı denklik belgesi.
 • Dil yeterlilik sınavından en az 60 almış olmak.
 • ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formunda yer alan düzen ve formatta hazırlanan yayın listesi. 
 • Yurtiçi ve yurtdışı konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeleri eğitim öğretim faaliyetlerini bildiren doktora ve yüksek lisans ve diğer bilgileri içeren dosyalar
 • Hizmet belgesi
 • Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir.