Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Eşine şiddet uygulayana eğitim verilecek

Eşine şiddet uygulayana eğitim verilecek
Spread the love

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Akan ile Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Binnaz Kıran’ın yaptığı incelemenin örneklemi için, kötülük suçu işlemiş ve eş şiddeti uyguladığı belli olan Mersin Kontrollü Serbestlik Merkezine bağlı 52 kararlı erkek seçildi.

Araştırma kapsamında 2 tecrübe ve 2 muayene grubu oluşturulurken, tecrübe gruplarındaki erkek mahkumlara 12 hafta süresince ŞAPP eğitimi verildi.

Haftada 1 seans ve 90-110 dakika müddetle verilen eğitimin muhtevası ise ‘iletişim’, ‘dinleme’, ‘çatışma çözme’, ‘duygu yönetimi’, ’empati’, ‘düşünce farkındalık eğitimi’, ‘toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi’, ‘şiddet bilinçlenme eğitimi’, ‘öfke yönetimi’, ‘öz yeterliği geliştirme’ ve ‘ilişki öz yeterliği geliştirme’ başlıklarından oluştu.

6 ayda tek yayımlanan mecmuada bulunan incelemeye neticelerine ait makalede ŞAPP eğitiminin kötülük mahkumları üstünde pozitif tesir ettiğinin belirlendiğine ilgi çekilirken, “Araştırmanın sonucunda; Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı’nın tecrübe gruplarındaki eşine kötülük uygulayan erkeklerin saldırganlık düzeylerini azalttığı, hisleri yönetme yeteneklerini ilerlettiği ve temas öz yeterlik düzeylerini artırdığı görülmüş ve ŞAPP’ın Türkiye’de kötülük uygulayan erkeklere uygulanabilir geçerli ve emin tek uygulama bulunduğu neticesine varılmıştır” denildi.

Programın Türkiye’de kötülük uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan ilk uygulama olduğuna işaret edilirken, eğitim programının nerede ve sebep kullanılacağına ait şu önerilerde bulunuldu: “Eşine kötülük uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan bu uygulamanın benzer özelliklere sahip başka erkeklere de Kontrollü Serbestlik Merkezlerinde ve cezaevlerinde; suça karışmamış ama şiddete eğilimi olan erkeklere de engelleyici etkinlik olarak Halk Eğitim Merkezlerinde, Kılavuzluk İnceleme Merkezlerinde, Okul Kılavuzluk Servislerinde gibi kurumlarda okul psikolojik danışmanları ve psikologlar doğrulusunda uygulanmasının faydalı olacağı tahmin edilmektedir.