Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Eğitim planlaması saha analizleri yapılacak

Eğitim planlaması saha analizleri yapılacak
Spread the love

Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB), geride bıraktığımız sene yeni tek program başlatarak Eğitim Çözümleme ve Değerlendirme Raporları Serisi’nden rapor eder yayımlamaya başladı.

Bu serinin ilk değerlendirme raporu, Kasım 2018’de ‘Türkiye’de Mesleksel ve Yöntem Eğitimin Görünümü’ başlığıyla yayımlandı.

Raporlar serisinin yürütücülüğünü yapmış Ulusal Eğitim Bakan Muavini Mahmut Özer, seriyi yayımlamadaki emelin, bütün süreçleri bilgilere dayalı değerlendirmek ve kamuoyuyla paylaşmak olduğunu ifade etti.

Mahmut Özer, şu şekilde konuştu:”Bu bizim açımızdan hem adisyon verebilirlik ve şeffaflık yönünden hatta kusurların görülmesi ve bundan dolayı süreçlerin iyileştirilmesi yönünden oldukça önemli.

Bu raporlarla tedavi yapılacak alanlar veriye dayalı henüz net görülebiliyor.Diğer taraftan atılan adımların ve başlatılan projelerin neticelerini da net şeklinde izleyebiliyoruz. Eğitimle alakalı meseleleri veriye dayalı olarak tartışabilme olanağı sağlıyor. Dolayısıyla eğitimle alakalı bütün alanlarda daimi tedavi kültürünün güçlendirilmesi için de ehemmiyetli tek dayanak sağlıyor.

Kamuoyunun raporlara yönelik kesif alakası de bizleri neşeli ediyor. MEB’in şu ana kadar duyurduğu dokuz değerlendirme raporu, 10 ayda tahminen 3 milyon sefer indirildi. Raporlara bu kadar kesif alaka olması ehemmiyetli. Örneğin tek hafta evvel yayımladığımız ‘Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Talebe Muvaffakiyet Seyretme İncelemesi 4. Sınıf Seviyesi’ raporu yalnızca tek hafta içerisinde 20 bin sefer indirildi.

Bu çalışmayla 4’üncü sınıf civarında öğrencilerimizin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden performanslarıyla alakalı tek fotoğraf elde ettik. TIMMS ve PISA raporları ölçeğinde uygulanan nihai raporla alakalı seyretme çalışması iki yönden ehemmiyetli. Bunlardan birincisi TIMMS ve PISA incelemeleri gibi beynelmilel standartlarda tek seyretme çalışması ilk defa yapması.

Ayrıca raporun ölçek olarak epey kapsamı geniş tek çalışma olması ehemmiyetli. Bu çalışmayı dış tek değerlendirme kuruluşuna yaptırmadı. Bakanlığın imkânlarıyla kendisi ekiplerimiz gerçekleştirdi.

Ölçme, Değerlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, raporu hazırlayanlara ve danışma kuruluna, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi çalışanlarına ve ulusal eğitim müdürlerine teşekkür ediyorum.