Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Eğitim masrafları sigorta yaptırıyor

Eğitim masrafları sigorta yaptırıyor
Spread the love

Sigorta çeşitleri denildiğinde ilk akla gelenler sıhhat, yaşam, trafik sigortası olsa da eğitim sigortasının bilinirliği her geride bıraktığımız gün artmaya başladı.

Özel okul adedi ve buralarda eğitim alan talebe adedinin süratle artıyor olması bu arada eğitim maliyetlerinin aile bütçelerinde ehemmiyetli tek yer edinmesi sigorta ürününe olan isteği de peşinden getiriyor.

Eğitim sigortası yalnızca kendisi çocuklarını ekonomik teminat altına alabilmek isteyen birinci dereceden anne ve babaları içermiyor. Başka tek ebeveynin çocukları için de kendisi adınıza eğitim sigortası yaptırılabiliyorsunuz.

Öte yandan eğitim sigortası yaptırırken ilk olarak müracaat için 18 ile 65 yaş arasında olmak kafi. Sigorta sahibi, başka bir deyişle müracaat yapıp sigorta inşa ettiren kimse tekilce o bireyin başına gelebilecek ilçe ve vefat vaziyetlerinde eğitim sigortası tazminatı ödeniyor.

Bu yüzden de aileden kim için vefat vaziyeti geçerli olursa olsun, tekilce sigortalı olarak ismi geride bıraktığımız bireyin güvence kapsamındaki riskleri yaşaması koşulu koşuluyor.

Vergi Avantajı Da Bulunuyor

Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından düşebiliyor.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden ardından yürürlüğe giren 6327 sayılı yasa ile değişikliğe uğrayan 63. ve 89.maddeleri gereğince; mükellefin kendisine, eşine ve ufak çocuklarına ilişkin ödeyeceği yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabiliyor.

İndirim hususu primler, ödendiği ayda elde ettikleri ücretin %15’ini ve senelik olarak minimum ücretin senelik tutarını aşmamak emeliyle görev erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi esnasında indirim hususu şarj edilebiliyor.