Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Eğitim içeriği dosyası yayımlandı

Eğitim içeriği dosyası yayımlandı
Spread the love

Eğitim Reformu Girişimince (ERG) hazırlanan eğitimin muhtevası konusunda ilerlemeler, ortaöğretim planımı, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ölçme ve değerlendirme bölgesine yoğunlaşan Eğitim Seyretme Raporu 2019’un ikinci dosyası “Eğitimin İçeriği” yayımladı.

ERG’den uygulanan bildirime göre Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık’ın açış konuşmasını yaptığı panelle kamuoyuna tanıtılan raporda, eğitimin bünyesinde yaşanan ilerlemeler, talebelerin toplumsal hayata katılması için uygulama tasarımları, ölçme ve değerlendirme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sebep güçlendirilmesi gerektiği hususları incelendi.

Arık, panelde yaptığı konuşmada, raporda nitelikli eğitimin odağındaki 3 amacı incelediklerini söyleyerek, “Odaklandığımız bu alanlar, ferdin isteklerinin ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi, esas yeteneklerin kazanılması ve demokratik değerleri içselleştirmiş, eleştirel düşünme yetkinliğine sahip, insan haklarına ve defa kültürlülüğe hürmetli aktif yurttaşlar yetişmesi hedefine katkıda bulunabilmelidir.” diye konuştu.

Arık, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de ilgi çekerek, “Okul terkinde kız çocukları için ailesinin istememesi, izdivaç etme, oğlanlarda çalışmak mecburiyetinde olma terkin nedenleri. Okul, hiçbir şeklinde ayrımcılığın yine üretildiği tek yer olamaz.” değerlendirmesini yaptı.

Raporun sunumunu sağlayan ERG İncelemecisi Merve Mert ise ortaöğretim planımı, mesleksel ve yöntem eğitim, ölçme ve değerlendirme, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), toplumsal cinsiyet denkliği ve Esas Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi konularının raporda nitelikli eğitimin üç odağı kapsamında değerlendirildiğini kayıt etti.

Mert, “Türkiye’nin eğitime erişimde ilerlemeyi sürdürebilmesi, eğitimin niteliğinde iyileşme sağlayabilmesi, eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunabilmesi için ortaöğretimde yapılacak tertip etmeler devasa ehemmiyet taşıyor.” diyerek şunları kaydetti:

“Türkiye’de ortaöğretimde erişim 2018-19 eğitim senesinde yüzde 84,2’de kaldı.14-17 yaş arasındaki her 100 çocuktan 12’si eğitimin dışında. Sınıf tekrarının en yüksek bulunduğu kademe 9.sınıf olurken, devamsızlık oranları da arttı. En yüksek devamsızlık yüzde 44 ile mesleksel ve yöntem eğitimde meydana geldi.”Panelde konuşan Doç.Dr. Yelkin Diker Coşkun ise çocuğun üstün yararının eğitimle alakalı her hususta birinci ilke olması gerekliliğini vurgulayarak, öğretim programlarının dizayn ve geliştirme mertebelerinde nitelikli eğitimin amaçlarının gözetilmesi gerekliliğini dile getirdi.

Coşkun, “Öğretim programlarını ne kadar zenginleştirirsek çocukları o kadar güçlendirmiş oluruz. Programları tasarlarken ise muvaffakiyet ve başarısızlık kavramlarına yüklediğimiz manaları tartışmak gerekmektedir. Yeteneklerin meydana çıkarıldığı tek ölçme ve değerlendirme sistemi kurulmalı, talebelerin akademik becerilerinin yanında hayat yeteneklerini de geliştirmeli.

Öğrencilerin öznel yeteneklerini geliştirebileceği eğitim ortamı geliştirmemiz ve bu maharetleri de ölçebiliyor olmamız gerekli.” şeklinde konuştu.