Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Eğitim Hemşireliği ne iş yapar?

Eğitim Hemşireliği ne iş yapar?
Spread the love

Hemşirelik mesleği genel olarak çok fazla rağbet gören meslekler arasındadır. Her yıl fakülteler birçok hemşire mezun vermektedir. Hemşirelik, içerisinde geniş dallara ayrılmakta olup eğitim hemşireliği bu dallardan biri olmuştur. Peki eğitim hemşiresi ne iş yapar diye merak edebilirsiniz. Eğitim hemşiresi, özel veya kamu sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadır. Kurumdaki diğer hemşirelerin mesleki anlamda gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim verir, işe uyumlarını kolaylaştırmak için işe uyum programları hazırlar ve eğitim ile ilgili diğer alanlarda programlar geliştirir. Kısacası tüm eğitim programlarının planlanıp uygulanmasında görevli olan eğitim hemşirelerinin görev, yetki ve sorumlulukları detaylı olarak mevzuatta yer almaktadır. 

Eğitim Hemşiresi Nasıl Olunur?

Hemşirelik mesleğinde birçok dal bulunmaktadır. Anestezi hemşiresi, psikiyatri hemşiresi, eğitim hemşiresi bu dallardan bazılarıdır. Peki eğitim hemşiresi nasıl olunur bir göz atalım. Tüm bu dallarda olduğu gibi eğitim hemşiresi olabilmek için atılması gereken ilk adım üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde yer alan 4 yıllık hemşirelik bölümünü başarıyla bitirmektir. Hemşirelik lisans diplomasını aldıktan sonra uzun bir müddet bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışıp tecrübe edinmeniz beklenmektedir. Bunun ardından bazı kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim hemşiresi sertifika programına katılarak birikmiş tecrübesini belgelendiren hemşireler eğitim hemşiresi olabilirler. Eğer siz de bu alana ilgi duyuyor ve olmak istiyorsanız eğitim hemşireliği sertifika programlarına katılabilirsiniz.

Eğitim Hemşireliği ne iş yapar?

Eğitim Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları

Hemşirelik mesleğinin mevut tanımı eğitim hemşireliği için de geçerlidir. Ancak yine de detaylandırmak gerekirse eğitim hemşiresi görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

  • Başhemşireye bağlı olarak çalışan tüm çalışanların mesleki anlamda gelişimleri için hedef ve amaç belirler.
  • Belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda eğitimlerin planlanması ve verilmesini sağlar. 
  • Verilecek eğitim ile ilgili gerekli kurumlarla iletişime geçer.
  • Eğitim programlarının düzenini ve devamlılığını sağlar.
  • Yıllık bu alana ayrılacak eğitim bütçesini belirler.
  • Kurum politikaları doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını değerlendirir ve bunu raporlaştırır.
  • Gerçekleştirilecek olan eğitim, seminer ve etkinliklerin duyurulmasını sağlar.
  • Eğitim hemşireliği alanında güncel gelişmeleri takip eder ve bu doğrultuda ihtiyaca uygun eğitim programları geliştirir. 

Eğitim hemşirelerinin mevzuatta yer alan görev ve sorumlulukları bu şekilde olup hemşireler etik kurallar çerçevesinde bu görevleri gerçekleştirir.

Eğitim Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?

Hemşirelik mesleği modası geçmeyen, her dönemde ihtiyaç duyulan bir meslek alandır. Sağlık sektöründe önemli rol oynayan bu meslek elemanlarının maaşları ne kadar merak konusu olmaktadır. Eğitim hemşiresi maaşları diğer meslek guruplarında olduğu gibi zamanla artabilmektedir. Bunun yanında özel ve kamu hastanelerinde çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ortalama olarak 3 bin TL ile başlayıp 6 bine kadar yükselebilen hemşirelik maaşları hizmet yılı, döner sermaye alımı, görev bölgesi vb. etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özel hastanelerde görev yapan hemşirelerin maaşları ise kamu hastanelerine kıyasla biraz daha az olduğu bilinmektedir. Özel hastanelerde de kamu hastaneleri gibi hizmet yılına bağlı olarak maaşlar değişkenlik göstermektedir.

Hemşirelik Mesleği Atamaları

Hemşirelik mesleği her dönemde talep edilen ve ihtiyaç duyulan meslek elemanlarıdır. Her yıl hemşirelik fakülteleri binlerce mezun vermektedir. Bu doğrultuda her yıl yapılan sağlık atamalarında birçok hemşire ataması yapılmaktadır. Alımlar KPSS ile yapılmaktadır ve puanları çok yüksek değildir. Genel itibariyle hemşirelik mesleği atamaları her yıl gerçekleşmekte olup alım sayıları oldukça iyidir. Bu bağlamda atamaların iyi olması gençlerin meslek seçiminde de önemli rol oynamaktadır. İhtiyacın hiç bitmediği hemşirelik mesleği tercih edilmeye devam eden meslek dalları arasında yerini korumaya devam edecektir.