Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Çinli doktorlar diş çürümesini ortadan kaldıracak

Çinli doktorlar diş çürümesini ortadan kaldıracak
Spread the love

Çinli bilim kişileri, geliştirdikleri yeni tek formül vasıtası ile dişlerin çürümesinde ehemmiyetli rol oynayan diş minesi kaybının önüne geçmeyi muvaffak oldu.

Bilim kişileri diş minesinin dış yüzeyini tesirli tek şeklinde yeniden çıkarabilen sıvı tek çözelti geliştirdi. Çin’de tek küme bilim kişiyi, diş çürümesinin önüne geçecek tek buluşa imzaladı. Grup, zarar görmüş diş minesinin dış yüzeyini tek şeklinde yeniden çıkarabilen sıvı tek çözelti geliştirmeyi başardılar.

Bunu inşa etmek için, insan dişinin savunucu dış katmanının tabii mineralleştirme sürecini taklit eden tek malzeme kullandılar. Diş minesi, ameloblast ismi verilen hücrelerin protein salgıladığı biyomineralleşme sürecinde oluşuyor ve bu proteinler sertleşerek dişlerin dışındaki sert tabakayı ortaya getiriyorlar.

Bu ameloblastlar, tekilce diş gelişmeyi esnasında sahip olunan oluyorlar ve kalıcı dişler oluştuktan ardından kendilerini onarım etme yetenekleri bulunmuyor. Çinli bilim kişileri ise suni olarak dişleri onarım edebilmeyi başardılar.

Bilim kişileri, mineyi suni olarak yine mineralleştirmeyi başarabilmek için henüz evvel de tecrübeler yapmıştı fakat Zeijang Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre; minenin komplike ve billûrlu yapısı nedeniyle evvelki girişimler genellikle başarısız olmuştu.

Takımın dünyada tek ilk olduğunu söylediği bu muvaffakiyet, 1,5 nanometre genelinde olan (bir metrenin milyarda biri) yeni tek tür kalsiyum fostat iyon grupları gerektiriyor.

Bu küçük parçacıklar ardından trietilamin ismi verilen tek etanol çözeltisinde dengeleniyor. Daha ardından kaynaşıp diş tabakasının nerdeyse benzerini meydana getiren malzemeler, 2,8 mikrometre kalınlığa ulaşmış.

Bu oran tabii tek diş minesinin tam katmanından yüzlerce kat ince olsa da malzemenin geliştirilmesiyle birlikte kalınlığın artırılabileceği düşünülüyor.