Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Ceza verilmedi diye müdürlükten alınan memur hakkında mahkeme kararı verildi

Ceza verilmedi diye müdürlükten alınan memur hakkında mahkeme kararı verildi
Spread the love

Ceza Verilmedi Diye Müdürlükten Alınan Memur Hakkında Mahkeme Kararı Verildi: Disiplin Amirinin Takdiri Ceza Konusu Yapılamaz!

Eğitim Bir Sen’e üye olan bir kamu personelinin daha önce yapılan soruşturma sonucunda aylıktan kesme cezası teklifi getirilen astı hakkında disiplin amiri sıfatıyla teklif edilen ceza uygulanmadığı gerekçesine bağlı olarak okul müdürlüğünden alınan bir yönetici öğretmen olarak görevine devam ettirilmişti. Bu konuda mahkeme bir karar verdi.

Mahkeme Yürütmenin Durdurulması Hükmüne Vardı

Eğitim Bir Sen üyesi okul müdürünün aylıktan kesme cezasının teklif edilmesi ve daha sonra ast hakkında bu kararın uygulanmaması gerekçe gösterilerek yöneticilikten alınarak öğretmenliğe atanan okul müdürü hakkında sendikası karşı dava açmıştı. Yapılan bu hamle sonrasına mahkeme yürütmenin durdurulması yönünde bir karara vardı. Bu karar doğrultusunda okul müdürü eski görevine geri gönderilecek. Bu durum benzer sorunlarla baş eden okul müdürleri ve öğretmenler için emsal bir karar niteliğindedir.

Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından belirlenen kararda, disiplin soruşturma raporundan sonra ceza verme durumu ya da verilse de itirazdan sonra cezayı iptal etmek veya geri almak konusundaki yetkinin disiplin amirine bağlı olduğu kanaatine varıldı. Dava dışı üçüncü kişiler hakkında yürütülen soruşturmalardan sonra getirilen ceza teklifini değerlendirmek ve disiplin cezası verme konusundaki yetkili disiplin amiri olan davacının bu takdir yetkisini ortadan kaldırmaya yönelik belli bir yönde karar vermesi için zorlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Bununla birlikte davacı hakkında isnat edilmiş olan eylemin tek başına müdürlükten alınarak farklı bir okula öğretmen olarak atanmasına yol açacak nitelikte olmadığı gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkemenin almış olduğu bu karar doğrultusunda öğretmen olarak görev yapan okul müdürü yeniden görevinin başına dönecek.