Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Artvin Tıbbi Sekreterlik Kursu

Şırnak Tıbbi Sekreterlik Kursu
Spread the love

Türkiye’de sıhhat sektörü, devlet ve kalifiye yatırımlar ile süratli tek büyüme kaydediliyor. Bu gelişimde sektörde defa ciddi tek eleman gereksinimi doğuruyor. Sıhhat sektöründeki eleman ihtiyaçlarından birisi de tıbbi sekreterliktir. Hasta kabul sekreterliği şeklinde de adlandırılan bu görev kısmı için profesyonel eğitim verilmektedir.

Tıbbi sekreterlik eğitimi sağlık kurumu, kalifiye sıhhat görev birimleri ve kalifiye tıp merkezlerinde hasta kabulü ve hastaların yönlendirilmeleri gibi sıhhat birimlerindeki işleyişin esas yapı taşını meydana getiren işlemlerin gerçekleştirilmesi noktasında profesyonel eğitimi kapsamaktadır.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Nedir?

Sağlık kuruluşlarında hasta kabulü, hastaların yönlendirilmesi, kısım ve polikliniklere hasta dosyalarının hazırlanması, yapılan rehabilitasyon süreci ve hasta vaziyeti konusunda kayıtlarda aktüelleme, dosya arşivi gibi uygulamalara yönelik olarak eğitim verilmektedir. Bunun yanında tıbbi terminolojisi ve esas anatomi bilgisi verilmektedir. Bu yolla sıhhat kuruluşlarında işleyişin ideal standartlarda, meselesiz şeklinde sürdürülebilmesini sağlayacak vasıflı personellerin görevlendirilebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Bilhassa sahip olunan eleman gereksiniminin meydana getirdiği yüksek potansiyel, iş güvencesi olan meslek eğitimlerinden birisi olmasına sebep oluyor. Türkiye coğrafyasının her ilçesinde sıhhat yatırımlarının ciddi ölçüde olması, eleman açığının da yüksek olmasına sebep oluyor. Böylece tıbbi sekreterlik sertifikası alan şahıslar için eğitim ardından iş bulma basitliği ve hem de güvencesi bulunuyor. Kalifiye ve profesyonel tıbbi sekreterlik eğitimleriyle beraber sıhhat pazarında de henüz müessesesel ve henüz profesyonel tek sıhhat hizmeti standardının oluşturulabilmesi olası oluyor.

Artvin Tıbbi Sekreterlik Kursu

Artvin Tıbbi Sekreterlik Kursu

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası Neden Gerekli?

Türkiye’ de Sıhhat Bakanlığı doğrulusunda sıhhat kuruluşlarında hasta kabul sekterliği ve tıp sekreterliği alanlarında misyon alacak personellerin, tıbbi sekreterlik sertifikasına sahip olunması mecburiyeti taşımaktadır. Kalifiye sektörde de nitelikli ve sertifikalı eleman gereksinimi profesyonel şeklinde karşılayabiliyor. Sıhhat Bakanlığı sıhhat uygulamalarının dünyaya misal teşkil ettiği Türk sıhhat pazarında müessese ve kuruluşlardaki iç görev standartlarının da aynısı niteliğe erişerek, hasta mağduriyetlerinin önlenmesi emeliyle bu tip tek mecburilik getirmiştir.

Tıbbi Sekterlik İş Alanları

Sağlık eğitimi ve sektöründeki gezegenin en ehemmiyetli ve prestijli sektörüne bulunduran Türkiye, büyüyen ve ilerleyen yapısının getirmiş bulunduğu gereksinimler ve sahip olunan potansiyeller tarafında oldukça önemli sıhhat yatırımlarında bulunuyor.

Kent Hastaneleri, Eğitim ve Inceleme Hastaneleri gibi devlet sıhhat kuruluşlarının yanında kalifiye sıhhat kuruluşları ile ilgili da defa ciddi yatırımların gerçekleştiriliyor olması ciddi tek eleman ihtiyacını meydana çıkartıyor. Bilhassa kapasitesini arttıran ya da yeni kurulan sıhhat kuruluşlarında hastalara henüz iyi görev sunabilcek, profesyonel görev standartları oluşturulabilmesi ve müessese içindeki işleyişin hareketli biçimde gerçekleştirilebilmesi için sertifikalı tıbbi sekreter alımları gerçekleştiriliyor. Bu halde nihai senelerde en yüksek iş potansiyelinin bulunduğu istihdam meydanlarından birisinin de tıbbi sekreter istihdam olmasına sebep oluyor.

Mevcut ve yeni kurulan sıhhat kuruluşlarında profesyonel görev sunumu için gerekli tıbbi sekreter eleman gereksinimlerine ait olarak değişik kanallar üstünden iş ilanları oluşturuluyor. Bu iş ilanlarını defalarca kez izleyerek, tıbbi sekreterlik sertifikası tespit edilen kişilerin basitçe istihdam sağlayabilmeleri olası oluyor. Hasta kabul sekreterleri başka bir deyişle başka isimiyle Tıbbi Sekreterlere sektörde çokça gereksinim olmasından iş bulmaları basit olmaktadır.

Artvin Tıbbi Sekreterlik Kursu

Artvin Tıbbi Sekreterlik Kursu

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Tıbbi sekreter olarak çalışmak için bu bölgede tek eğitim almanız gerekiyor. Vasıflı ve donanımlı insanların yapabileceği tek iş bulunduğu için mesleğe başlamadan evvel eğitim alabilmek gerekiyor. O yüzden mutlaka bu tür tek iş için ya üniversite mezunu olmak ya da alakalı kurumlara müracaat yaparak sertifika alabilmek olacaktır.

  • Tıbbi terminoloji ve yönetmeliğe hakimiyet,
  • Microsoft Office Suite uygulamaları bilgisine sahip olmak,
  • Hastaların gereksinimlerini ve doktorların talimatlarını anlamayı sağlayacak aktif dinleme yeteneği göstermek,
  • Beden dilini manaya, insanlarla müzakere ve ikna etme kabiliyetine sahip olmak,
  • Sabırlı ve güler suratlı olmak,
  • Sigorta formları, hasta dosyaları ve büro malzemelerini takip etmeye yarayacak organizasyonel beceriye haiz olmak,
  • Kişiler ve kurumlar arası yazışmaları gerçekleştirebilmek

Neden Tıbbi Sekreterlik Eğitim Kursu Almalıyım?

Bu tarz tek kursa gittikçe sertifika alabilmek isteyenler sebep bunu yapmalıyım diye kendine soruyor. Tıbbi sekreterlik tarzındaki işler daimiliği olan sene 12 ayı uygulanan mesaili tek iştir. İşten atılma veyahut işsiz kalma gibi dertlerin asgari seviyelerde bulunduğu tek iştir.

Tıbbi sekreter olarak misyon yapmış şahıslar sıhhat kurumlarında çalışır ve mesai saatleri bellidir. İlave olarak haller dışında mesainin yükselmesi gibi şeyler mevzubahis değildir. Hem devlet kurumlarında hatta kalifiye sektörde görev veren kurumlarda çalışma fırsatı bulunur. Bu tür yerlerde iş bulabilmek iş müracaat yapabilmek için tıbbi sekreterlik kursu sertifikasını almanız gerekiyor.

Artvin Tıbbi Sekreterlik Kursu

Artvin Tıbbi Sekreterlik Kursu

Tıbbi sekreter olarak çalışmak için üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olmak veyahut tek kursa katılıp sertifika alabilmek gerekiyor. Bu tür tek sertifika alabilmek için bununla ilgili görev veren kalifiye eğitim kurumlarına müracaat yapabilirsiniz.

Tıbbi sekreter olarak çalışmak için kesinlikle sertifika sahibi olmalı ve ardından iş müracaatı yapmalısınız. İş başvurunda sizlere kesinlikle sertifika veyahut üniversiteden mezun olduğunuz kısım sorulacaktır. Uzaktan eğitim veren kurslarla yaşadığınız kentte bu tür görev veren tek eğitim müessesesi olmasa dahi uzaktan eğitim ile mutlaka bu tür tek sertifika almaya hak kazanırsınız.

Her türlü sıhhat kurumuna bu tür tek vesika ile müracaat yapabilirsiniz. Kalifiye veyahut devlete ilişkin sıhhat kurumlarında geçerli olacaktır.

Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar?

Tıbbi sekreter olarak misyon gerçekleştirecek personellerin maaşları sabit değil. Üniversite mezunu olan ve bu tür bölümlerden mezun olanlar henüz yüksek maaşlarla çalışabiliyor. Kuşkusuz tıbbi sekreter olarak sertifikalı gayret gösteren personellerde iyi maaşlar alıyor. Fakat devlet ve özelde görev veren kurumlara göre de maaşlarda farklılık olabiliyor. Bu süreçte farklılıklar yaşanılan kent ve hizmetlere göre de farklılık gösterebilir.

Özel hastanelerin döner sermayesinin değişik olması maaşlardaki en devasa faktör birde devasa illerdeki hastanelerde misyon yapmış tıbbi sekreter personelleri bir miktar henüz yüksek aylık alabiliyor. Döner anapara ve kar marjı devasa illerde tabii olarak daha çok oluyor. Maaşlar ortalama 3000 lira ila 3500 TL arasında farklılık gösteriyor. Bu maaşlardan daha çok kazanan personellerde olabilir fakat ortalama olarak mutlaka maaşlar bu yolla oluyor.

Özel sektörde misyon yapmış personeller ise 2500 ila 3000 lira arasında aylık alıyor. Devlet dairelerine nispeten bu tür özellerde maaşlar bir miktar daha düşük oluyor. Ayrı olarak devlet dairelerinde çoğu eleman 2 gün destur yapar iken kalifiye sektörde bu izinler hafta içerisinde 1 gün oluyor. Bu tür konularda da devlet dairelerinde misyon yapmış personeller defa daha çok avantaja sahip oluyor.