Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Antalya Kaş Likya Turizm geçici personel alacağını duyurdu

Antalya Kaş Likya Turizm geçici personel alacağını duyurdu
Spread the love

Antalyanın sahil kenti Kaş ilçesinde bulunan Likya Turizm geçici personel alacak! Farklı unvanlarda toplam 7 tane geçici işçi alımı yapacağını duyuran Likya turizm herhangi bir KPSS sınavı ve benzer sınav şartı koymadı.

Hangi unvanlarda personel alınacak?

1 adet mutfak görevlisi

1 adet gözleme ustası

1 adet bulaşıkçı

1 adet komi

1 adet saha elemanı

1 adet cankurtaran unvanlarında alım yapılacak.

Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihleri

Kaş Likya Turizm şirketinin alacağı kamu işçisi için herkesin duyması amacıyla İŞKUR tarafından da ilan yayımlandı. Başvuru tarihleri ise 26.08.2019 ile 29.08.2019 tarihleri arasında olup 29.08.2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar şahsen müracaat etmek gerekiyor. Herhangi bir sınav yapılmayacak olup başvuran adayların, başvuru esnasında kısa bir mülakata tabi tutulacağını ilan çizelgesinden öğreniyoruz.

Başvuru için şartlar nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesindeki şartları taşıyor olmak. Bu madde özetle: Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlikle ilgisi bulunmamak. 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Halihazırda herhangi bir sigortalı işte çalışmamak
 • Emekli olmamak veya emeklilik süresi gelmiş olmamak
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak
 • Kaş sınırları içinde ikamet ediyor olmak
 • Cankurtaran için Gümüş Brove sahibi olmak

Başvuru Belgeleri

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil kağıdı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (güncel)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi
 • Diploma onaylı fotokopisi
 • Aile durum bildirim belgesi