Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Anne sütü IQ yükseltiyor

Anne sütü IQ yükseltiyor
Spread the love

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları Kısmı Uzm. Dr.Eser Akkuş, 1-7 Ekim Emzirme Haftası bundan dolayı anne sütünün yararları ile ilgili malumat verdi. Anne sütü ile beslenmenin çocukluk çağı kanser tehlikesini %25 oranında azalttığını söyleyen Akkuş, anne sütü ile beslenme müddeti arttıkça, kanser riskinin de orantılı olarak azalma gösterdiğini kayıt etti.

Akkuş, “Anne sütünde tespit edilen Alfa-laktalbumin, normalde hamileliğin nihai dönemlerinde ve annenin süt verme döneminde imal edilen tek proteindir. Oleik asit veyahut Omega-9 ismi verilen yağ asidinin tek başına kan basıncını düşürücü tesiri bulunmaktadır.

Son senelerde uygulanan çalışmalarda Alfa-laktalbuminin oleik asit ile tek araya gelmesi neticesinde “Hamlet” ismi verilen yeni tek proteinin oluştuğu belirleme edilmiştir.

Bu karmaşık yapının tahminen 40 değişik tipte tümör hücresine karşı muhabere açarak öldürebildiği ve sıhhatli hücreleri ayırt edebilme yeteneğinin bulunduğu belirleme edilmiştir” diye konuştu.

Anne sütüyle beslenen kız çocuklarının yetişkin yaşlarda meme kanserine yakalanma riskinin düşük olduğunu altını çizen Akkuş, bebeklerini emziren annelerde ise meme, rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma oranın az olduğuna ilgi çekti.

Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları Kısmı Uzm. Dr.Eser Akkuş şu ifadeleri kullandı:

“Yakın vakitte keşfedilen‘Alpha1H’ ismi verilen kimyevi madde, laktoz yapan, süte akışkan kaliteyi veren ve anne sütünde bebeklerin gelişmesi için ihtiyaç duyulan olan besleyici süt şekeri olarak bilinmektedir.

Araştırmacılar farklı biçimlerde de oluşabilen bu maddenin kanser urlarını iyileştirebileceğini belirtmiştir”

Anne sütü ile beslenmenin ileri yaşlarda obezite tehlikesini yüzde 24 azalttığının önemini vurgulayan Akkuş, “Ayrıca anne sütü ile beslenen bebeklerin ortalama IQ seviyelerinin ve okul başarılarının başka bebeklere göre henüz yüksek bulunduğu birçok ilmi çalışmada meydana konulmuştur.

Bunun yanında anne sütü ile beslenen bebeklerin görme gelişmeyi daha süratli olup motor beceriler henüz erken dönemde kazanılmaktadır. Duygusal, davranışsal, konuşma meseleleri ve yetişkin yaşlarda nörolojik meseleler daha düşük görülmektedir.

Anne sütünde tespit edilen bakterilere değinen Akkuş sözlerine şu şekilde devam etti: ‘Anne sütünde bakterilerin zenginliği 1970’lerden ardından bilinmektedir.

Anne sütü ayrı olarak bifidobakteri florasını da kuvvetlendirebilir, bağışıklık sistemini etkinleştirir, sindirim sistemi enzimlerinin düzenlenmesini sağlar, allerjenlere hoşgörü geliştirir ve mukozal büyüme için gıda üretimi gibi işlevleri gerçekleştirir.

Probiyotikler başka bir deyişle faydalı bakterilerin anne sütünde kafi miktarda bulunması ve anne sütünde ecnebi protein içeriğinin az olması hasebiyle bebeklerde atopik dermatit gibi alerjik hastalıkların görülme olasılığı azalmaktadır.

Doğum ertesi ilk zamanlarda gelen kolostrum bebeğin ilk aşısıdır ve tabii aşıdır. Bunun yanında anne sütü içeriğindeki kalifiye enzimler ve kimi proteinler vasıtası ile çoğu zararı dokunabilecek mikroorganizmayı öldürme becerisi sahiptir.