Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Ankara Tıbbi Sekreterlik Kursu

Kırıkkale Hasta Kayıt Kabul Sekreterliği
Spread the love

Tıbbi sekreter halkımızın aşina bulunduğu ve benimsediği bir meslektir. Hastanelerde misyon yapmış tıbbi sekreterlerin birden fazla vazifiyeti vardır. Sağlık kurumu, sıhhat birimleri ve sıhhat oluşumları ile ilgili firmalarda misyon yapmış tıbbi sekreterler belirli tek eğitim aldıktan ardından bu tür tek mesleğe giriş yapabilirler. Üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olanlar ya da eğitim alarak sertifika sahibi olanlar bu mesleğe giriş yapabilirler.

Tıbbi sekreterlik kursuna müracaat etmeden evvel mutlaka bu tür tek işin size makul olup olmadığını bilmelisiniz. Tıbbi sekreterlik son zamanlarda iyi meslek dalları arasında yer alır. Herkes uzaktan eğitim yâda surat yüze eğitim şeklinde olacak kurslara müracaat yaparak bu tür tek eğitim alabilir. Sertifika aldıktan ardından sıhhat kuruluşlarına iş müracaatı yapabilirsiniz.

Ankara Tıbbi Sekreterlik Kursu

Ankara Tıbbi Sekreterlik Kursu

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar?

Tıbbi sekreterler kesif iş temposunda çalışmaya alışıp olan ya da etkileşim ile ilgili güçlü olan şahıslar için en uygun meslektir. Zira gün içinde sabit işleriniz yanında insanlarla etkileşim durumunda olmanız da gerekir. O yüzden sinirlenirinize hakim olmak ve insanlara bulgular vermek zorundasınız.

Bu tarz etkileşim meseleleri yaşamayacak olanlar için tıbbi sekreterlik en uygun meslek olacaktır. O yüzden iyi hüküm vermek ve bu hususta çabuk etmemek gerekiyor. Derhal alçakta yapılacak işleri sıralı olarak görebilirsiniz. Kurumların yoğunluk vaziyetine göre çalışma saatleri değişebilir.

Ankara Tıbbi Sekreterlik Kursu

Ankara Tıbbi Sekreterlik Kursu

 • Hastanenin bütün evrak ve doküman işlerini yapmak
 • Hastaların kayıtlarını yapmak
 • Gelen evrakları ihtiyaç duyulan birimlere göndermek
 • Hastaneye ihtiyaç duyulan malzemelerin teminini sağlamak
 • Hastanede yatmakta olan hasta miktarını belirlemek
 • Hasta yakını veyahut refakatçileri kaideler ile ilgili bilgilendirmek
 • Tamamlanmış olan dosyaları arşive göndermek
 • Hasta çıkışlarında ihtiyaç duyulan evrakları hazırlamak
 • Hasta kabul yazışmalarını yapmak
 • Doğum ve ölüm tutanaklarını hazırlayarak ihtiyaç duyulan birimlere göndermek
 • Yatış verilen hastanın dosyasını düzenlemek
 • Hastalar için ihtiyaç duyulan olan malzemeler konusunda yazışmaları yapmak
 • Hastane bölümlerindeki demirbaşların kaydını tutmak
 • Hasta giriş – çıkış kayıtlarını tutmak
 • Ekonomik istikametten yetersiz hastaları ihtiyaç duyulan birimlere yönlendirmek

Kimler Tıbbi Sekreter Olabilir?

Tıbbi sekreter olmak için üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olmak veyahut tıbbi sekreterlik kursuna gittikçe ihtiyaç duyulan olan sertifikayı alabilmek gerekiyor. Şunlar iş müracaatı yapabilmek ve bu tür tek işte çalışabilmek için mecburî olan şeyler. O yüzden mutlaka, bu tür tek sertifikaya sahip olmak gerekiyor.

Birde işin yapabilirlik bölümü var. Başka bir deyişle bu işin size ne kadar makul olduğunu görmek ve buna göre adımlar atmak gerekiyor. Bu tür tek iş grubunda uzunca müddet çalışabilir misiniz? Bu şahsi olarak düşünmek ve buna göre adımlar atmak gerekiyor. Bu hükmü verdikten ardından mutlaka iş müracaatı yapabilirsiniz. Ayrıca süratli bilgisayar kullanmak gibi becerileriniz var ise mutlaka bu hususta diğerlerine nispeten henüz avantajlı olduğunuzu söylemekte fayda var.

Ankara Tıbbi Sekreterlik Kursu

Ankara Tıbbi Sekreterlik Kursu

 • Gelen hasta telefonlarına yanıt vermek, iletileri kaydetmek ve hekime iletmek,
 • Randevu alabilmek için arayan hastalara sigorta ve ödeme verisini vermek,
 • Hastaları muayenehaneye kabullenmek ve kayıtlarını yapmak,
 • Hasta vizite tarihlerini ayarlamak,
 • Hastalar, muayenehaneden ayrılmadan evvel tek ileri buluşma tarihini ayarlamak,
 • Doldurulması lüzumlenen formları hastalara iletmek,
 • Doktorun takvimini ayarlayarak iş verimliliğini sağlamak,
 • Yaklaşmakta olan vizite tarihlerini anımsatmak emeliyle hastalara telefon açmak,
 • Laboratuar neticelerini alakalı personele iletmek,
 • Doktor doğrulusunda dikte edilen hasta hikayesi, operasyon notu ve tıbbi raporları kayıt altına alabilmek,
 • Faturalama işlemlerini yapmak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak,
 • Mesleki standartlara, sağlık kurumu politikalarına ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 • Ofis ekipmanında oluşan bozukluk onarımının yapılmasını sağlamak,
 • Sarf malzemesi stoğu siparişi gibi muhtelif ofis ve idari fonksiyonları adına getirmek,
 • Finansal kayıtları tutmak.

Yukarı bulunan görevleri mükemmel tek şeklinde yapabileceğini düşünen şahıslar için en uygun tek meslektir. Çok sayıda vazifeye sahip olmak isteyen iletişimi güçlü şahıslar mutlaka bu tür birr iş için müracaat yapabilirler. Devlete ilişkin olan ve kalifiye olarak görev veren sıhhat kuruluşları defalarca kez tıbbi sekreter olarak eleman alımlarına devam etmektedir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Tıbbi sekreter olarak çalışmak için bu bölgede tek eğitim almanız gerekiyor. Vasıflı ve donanımlı insanların yapabileceği tek iş bulunduğu için mesleğe başlamadan evvel eğitim alabilmek gerekiyor. O yüzden mutlaka bu tür tek iş için ya üniversite mezunu olmak ya da alakalı kurumlara müracaat yaparak sertifika alabilmek olacaktır.

 • Tıbbi terminoloji ve yönetmeliğe hakimiyet,
 • Microsoft Office Suite uygulamaları bilgisine sahip olmak,
 • Hastaların gereksinimlerini ve doktorların talimatlarını anlamayı sağlayacak aktif dinleme yeteneği göstermek,
 • Beden dilini manaya, insanlarla müzakere ve ikna etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Sabırlı ve güler suratlı olmak,
 • Sigorta formları, hasta dosyaları ve büro malzemelerini takip etmeye yarayacak organizasyonel beceriye haiz olmak,
 • Kişiler ve kurumlar arası yazışmaları gerçekleştirebilmek

Neden Tıbbi Sekreterlik Eğitim Kursu Almalıyım?

Bu tarz tek kursa gittikçe sertifika alabilmek isteyenler sebep bunu yapmalıyım diye kendine soruyor. Tıbbi sekreterlik tarzındaki işler daimiliği olan sene 12 ayı uygulanan mesaili tek iştir. İşten atılma veyahut işsiz kalma gibi dertlerin asgari seviyelerde bulunduğu tek iştir.

Tıbbi sekreter olarak misyon yapmış şahıslar sıhhat kurumlarında çalışır ve mesai saatleri bellidir. İlave olarak haller dışında mesainin yükselmesi gibi şeyler mevzubahis değildir. Hem devlet kurumlarında hatta kalifiye sektörde görev veren kurumlarda çalışma fırsatı bulunur. Bu tür yerlerde iş bulabilmek iş müracaat yapabilmek için tıbbi sekreterlik kursu sertifikasını almanız gerekiyor.

Tıbbi sekreter olarak çalışmak için üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olmak veyahut tek kursa katılıp sertifika alabilmek gerekiyor. Bu tür tek sertifika alabilmek için bununla ilgili görev veren kalifiye eğitim kurumlarına müracaat yapabilirsiniz.

Tıbbi sekreter olarak çalışmak için kesinlikle sertifika sahibi olmalı ve ardından iş müracaatı yapmalısınız. İş başvurunda sizlere kesinlikle sertifika veyahut üniversiteden mezun olduğunuz kısım sorulacaktır. Uzaktan eğitim veren kurslarla yaşadığınız kentte bu tür görev veren tek eğitim müessesesi olmasa dahi uzaktan eğitim ile mutlaka bu tür tek sertifika almaya hak kazanırsınız.

Her türlü sıhhat kurumuna bu tür tek vesika ile müracaat yapabilirsiniz. Kalifiye veyahut devlete ilişkin sıhhat kurumlarında geçerli olacaktır.

Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar?

Tıbbi sekreter olarak misyon gerçekleştirecek personellerin maaşları sabit değil. Üniversite mezunu olan ve bu tür bölümlerden mezun olanlar henüz yüksek maaşlarla çalışabiliyor. Kuşkusuz tıbbi sekreter olarak sertifikalı gayret gösteren personellerde iyi maaşlar alıyor. Fakat devlet ve özelde görev veren kurumlara göre de maaşlarda farklılık olabiliyor. Bu süreçte farklılıklar yaşanılan kent ve hizmetlere göre de farklılık gösterebilir.

Özel hastanelerin döner sermayesinin değişik olması maaşlardaki en devasa faktör birde devasa illerdeki hastanelerde misyon yapmış tıbbi sekreter personelleri bir miktar henüz yüksek aylık alabiliyor. Döner anapara ve kar marjı devasa illerde tabii olarak daha çok oluyor. Maaşlar ortalama 3000 lira ila 3500 TL arasında farklılık gösteriyor. Bu maaşlardan daha çok kazanan personellerde olabilir fakat ortalama olarak mutlaka maaşlar bu yolla oluyor.

Özel sektörde misyon yapmış personeller ise 2500 ila 3000 lira arasında aylık alıyor. Devlet dairelerine nispeten bu tür özellerde maaşlar bir miktar daha düşük oluyor. Ayrı olarak devlet dairelerinde çoğu eleman 2 gün destur yapar iken kalifiye sektörde bu izinler hafta içerisinde 1 gün oluyor. Bu tür konularda da devlet dairelerinde misyon yapmış personeller defa daha çok avantaja sahip oluyor.