Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

4 kişiden birinde görülüyor

4 kişiden birinde görülüyor
Spread the love

Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği doğrulusunda Novartis iş birliğiyle 1 Ekim Dünya Ürtiker Günü vesilesiyle ürtiker hastalığına ilgi çekmek ve kamuoyunda farkındalık meydana getirmek emeliyle medya toplantısı düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Azası de olan Prof.Dr. Atakan, toplantıda yaptığı konuşmada, toplum arasında “kurdeşen” olarak malum ürtikerin toplumda sık görülen, kaşıntılı, kabarık ve ödemli plak şeklindeki lezyonlarla karakterize tek cilt hastalığı olduğunu ifade etti.

Bu lezyonların en bariz özelliğinin, defa kaşıntılı olmalarının yanında 24 saatten daha düşük bir müddette kendi kendine kaybolması olduğunu söyleyen Atakan, ürtikerin, akut ve süreğen olarak iki değişik muayenehane tipinin yer aldığını anlattı.

Atakan, ürtikerin 6 haftaya kadar devam ettiğini, 6 haftayı geçenlere süreğen ürtiker, geçmeyenlere ise akut ürtiker ismi verdiğini kaydederek, akut ürtikerin çocuklarda daha fazla görüldüğünü ve sık sık mikrop, ilaç, besin ve besin katkı maddeleri nedeniyle geliştiğini aktardı.

Akut ürtikerin defa sık görüldüğünü, her 4 şahıstan birinin yaşantısının belirlenmiş tek döneminde akut ürtiker atağı geçirdiğini altını çizen Atakan, süreğen ürtikerin ise her 100 şahıstan birisinde görüldüğünü, Türkiye’de 900 bin akut ürtiker hastası yer aldığını bildirdi.

Prof.Dr. Atakan, süreğen ürtikerin ortalama müddetinin 3-5 sene olduğunu, fakat henüz uzun sürelerde de görülebildiğini kaydederek, süreğen ürtikerin yetişkin kişilerde daha fazla görüldüğünü açıkladı.

Kronik ürtikerin 20-40 yaş arasında genç erişkinlerde daha çok görüldüğüne ilgi çeken Atakan, ürtiker hastalığının bayanlarda erkeklere nispeten iki kat daha çok rastlanıldığını ifade etti.

Atakan, ürtikerli hastaların tahminen %50 sinde anjioödem tablosunun gelişebildiğini söyleyerek, göz etrafında ve dudaklarda ödem görülebildiğini, bazı zamanlar solunum güçlüğüne sebep olabildiğini bildirdi.

Ürtikerli hastalarda en fazla görülen vaziyetin kaşıntı olduğunu söyleyen Atakan, bunun sırayla uykusuzluğa, enerji kaybına, sık hekim ve sağlık kurumu ziyaretine, iş başarısında azalmaya, toplumdan uzaklaşmaya, sosyal izolasyona ve depresyona kapı araladığını vurguladı.

Atakan, akut ürtikere besinlerin, besin katkı maddelerinin, bulaşmaların ve ağrı kesiciler gibi sık kullanılanlar da dahil ilaçların kapı araladığını söyleyerek, senelerce devam eden süreğen ürtikerin nedeninin ise genellikle bilinemediğini, fiziksel nedenlerin ve süreğen enfeksiyonlarının süreğen ürtikere sebep olabildiğini bildirdi.

 

Prof.Dr. Atakan, “Ürtiker; sık gördüğümüz, kronikleştiğinde senelerce devam edebilen, hayat niteliğini bariz olarak etkileyen ve kesinlikle rehabilitasyon edilmesi lüzumlenen tek tablodur.” dedi.