Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

Warning: file_get_contents(http://thebestofabd.com/mp3.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mesleknet/public_html/wp-content/themes/birtekno/header.php on line 200

3 saniyede bir kişi hasta oluyor

3 saniyede bir kişi hasta oluyor
Spread the love

Dünyada 50 milyon demanslı şahıs olduğunu bildiren Nörolog Prof.Dr. Gökhan Erkol, her 3 saniyede tek bireyin demans hastası durumuna yaklaştığını ifade etti. Halk arasında bunama şeklinde de malum demans, bireyin muhtelif beyin işlevlerinin vakit içinde gittikçe bozulduğu muayenehane tek vaziyeti anlatan hastalıklar topluluğunun genel ismi.

Genel olarak görülen bulguların, hafıza, tasarımlama, organizasyon bozuklukları, düşünme ve yargılayabilme ile dil ve tarife, istikamet bulma ve alet kullanma ve bazen da davranışsal meseleler olduğunu açıklayan Nöroloji Eksperi Prof.Dr. Gökhan Erkol, bunların fakat günlük hayat etkinliklerini etkileyecek adıma ulaşması durumunda demans tanısı konulabildiğini söyledi.

Doktor Gökhan Erkol, demansa meydan veren hastalıkların başında, bütün demansların tahminen yüzde 60’ından mesul olan Alzheimer’in yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Diğer ehemmiyetli demans sebepleri arasında frontotemporal demans, Lewy cisimcikli demans ve vasküler (damar kökenli) demans bulunur. Bu sayılanların dışında demansa meydan veren henüz çoğu hastalık bulunmaktadır. Dünyada ihtiyar nüfusun gittikçe yaftası demansın daha fazla görülmesine sebep olmaktadır.

Hala 65 yaş grubunda yüzde 5 oranında görülen demansın sıklığı her 5 senede tek iki katına çıkmaktadır. 85-90 yaş arasında nerdeyse her 2 şahıstan biri demans hastasıdır. Günümüzde dünyada her 3 saniyede tek şahıs demans hastası durumuna gelmektedir. Hala dünyada 50 milyon demanslı şahıs bulunmaktadır.”

Nöroloji Eksperi, demans hastaların bakımı ve sıhhat harcamalarının 1 trilyon doların üstünde olduğunu ve 2030’da bu rakamın iki katına çıkacağın düşünüldüğünü dile getirerek, “2050’de bütün dünyadaki demanslı insan adedinin 150 milyona ulaşacağı ön görü edilmektedir.

Ülkemizde de ihtiyar nüfusun gittikçe artıyor olması, bizim de bu sıhhat problemini derinden hissetmemize yol açmaktadır. Bu yüzden demans için önümüzdeki asrın en ehemmiyetli sıhhat sorunlarından biri olarak soz etmek hiç de hatalı olmaz” dedi.

Demansın sosyal, ekonomik, sınıfsal veyahut coğrafi hudut tanımadığını, her toplumda ve her sosyoekonomik seviyede insanda görülebildiğini vurgulan Nörolog, şu şekilde devam etti:

“Bununla birlikte, nüfusun ve ihtiyar nüfusun defa olması hasebiyle hastaların yüzde 70 kadarı az ve orta gelirli milletlerde bulunmaktadır. Hemen bütün dünya ülkeleri nerdeyse tek salgınmış gibi sunulan bu hastalık karşısında tasarısız olarak yakalanmış vaziyettedir.